شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها و خدمات
قوانین عمومی

ورود و استفاده از وب سایت به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین فروشگاه نپتون است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین فروشگاه نپتون از سوی کاربر است.

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های فروشگاه نپتون منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های فروشگاه نپتون تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.